Eyes Lyrics
Search   
Your guide to everything about lyrics online, over 700,000 songs archived.
Artist names starting with:   0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Lyrics

Sj?lslig Slutsats Lyrics @ NitroLyrics.com

Sj?lslig Slutsats LyricsSj?lslig Slutsats
[Text: T.Scorn, Music: I.Hate]
En r?st. Facetterad i tomheten.
En sanning. Ondsint blod f?dde fromheten.
Detta spr?k. Besynnerlig kv?sning av anf?ders stolthet.
Blodt?rstens klarhet och krigarsj?len,
Utan plats eller syfte i den fredliga v?rlden.
Den f?rh?jda medvetenheten,
frusen fr?n tidevarv som genom blixtens slag.
Manifesterar sig allt mer i m?rkret,
Skiner igenom var dag.
Visioner av allsk?ns framg?ng,
J?mlikhetens illusion ?r stagnationens gissel.
Sanndr?mmar om universums underg?ng
Det f?rstryckta svaret, hatets epistel.
Evig hunger - Evigt blod.
Att i sanning f?ljade deras falska gud ?r att f?r alltid minnas hur man dog.
Existentiell symmetri, varje svar en retsam fr?ga,
Hatk?rlekens eufori, ett f?rlorat geni v?rmt av d?dens l?ga.
Bortanf?r ?ldringarnas kontroll och vett forts?tter alltj?mnt det ofr?nkomliga.
En s?tsur r?ddning efter allt man h?rt och sett
V?cker r?dsla och avsky hos somliga.
Perspektiv f?der l?gner och l?gner kollektivt hat.
Hatet anbragta m?rker, fysiskt, psykiskt, kristallklart.


All lyrics contained within eyeslyrics.com are subject to US Copyright Laws and are property of their respective authors, artists and labels.
All song lyrics provided strictly for educational purposes.